בית תמר

1/3
2/3
3/3
מוצרים בהם נעשה שימוש בפרוייקט זה
אודות הפרוייקט

פרויקט בחיפוי יבש - בית תמר בא.ת. נתניה.


תכונות החומר


חומר: גרניט G666