תל-השומר

1/3
2/3
3/3
מוצרים בהם נעשה שימוש בפרוייקט זה
אודות הפרוייקט

שיטת חיפוי יבש

 

תכונות החומר


חומר: גרניט G682 Redish

בעיבוד: Flamed